ประกาศโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบรอกมอเตอร์ไฟฟ้าและฉากการแสดง จำนวน 4 ชุด โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 08/04/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 245